Om oss

Vesterålsbetong AS ble stiftet i 2003 og var en videreføring av bedriftene Tingvoll Betong AS og SE Betong AS. Firmaet er i dag en heleid familiebedrift.

Vesterålsbetong leverer ferdigbetong til markedet i hele Vesterålen og deler av Sør-Troms og Lofoten.

Bedriften har i dag et topp moderne anlegg bestående av en Skako AM 3000 blander med en kapasitet på ca 60 m3 i timen.

Av transportmateriell har vi 1 båndbil med 8 m3 betongtrommel og 16 meter bånd, 4 betongbiler med 9 m3 betongtrommel og 9 meters teleskoprenne. Vi har også 1 betongpumpe med 35 meters mast og en betongsemi med 13 m3 betongtrommel.
Bedriften har også eget kaianlegg for mottak av råstoff til produksjon.

Produksjonen i dag er i all hovedsak ferdigbetong. I tillegg produseres det betongblokker (legoblokker) av merket C3C. Vi kan også produsere flytebrygger av betong, men dette er per dags dato kun på bestilling.

Vi er lokalisert på Frøskeland, 16 km nord for Sortland, og har pr. dags dato 11 ansatte i betongproduksjon og transport.

Historie

Vesterålen Betongvarefabrikk ble grunnlagt i 1954. Produksjonen var bygningsblokker de første årene og senere betongheller og kumringer.

Ny fabrikk ble bygd i 1980 av Tingvoll Betong AS og produksjonen var da bygningsblokker, park/hageartikler og ferdigbetong.

Ferdigbetong var da planlagt som en liten del av konseptet. Dette var helt nytt i Vesterålen og vi regnet med at det kom til å ta tid å innarbeide dette i markedet.

Det viste seg at ferdigbetongmarkedet økte mye mer enn forutsatt. Entreprenørene var flinke til å benytte det nye tilbudet.

Det kom store utbyggingsprosjekter i regionen som kystvaktbasen på Sortland og diverse bruer og kaier. Dette førte til at vi måtte utvide transportkapasiteten, innstille annen produksjon og konsentrere oss om ferdigbetong.