Flytebrygge

Fra enkle løsninger til komplette anlegg

Vesterålsbetong produserer flytebrygger i betong og fortøyningsutstyr som moringslodd, tauverk og kjetting. I tillegg produserer vi landgang i aluminium i ulike størrelser, og samarbeider med produsenter av fortøyningsbommer.

Vi leverer alt fra enkle flytebrygger til komplette anlegg. På grunn av størrelse og vekt, kan vi transportere to flytebrygger på én semitrailer. Vi har derfor valgt å produsere én standard størrelse. Ønsker du en mer omfattende løsning, kan du koble flere flytebrygger sammen.

Ta kontakt for mer informasjon, referanser eller visning av flytebrygge!

Betongbrygge