Betongblokker

Betongblokker som bygges sammen som lego til fleksible og meget robuste løsninger for lagring og sikringer av alle typer masser. Betongblokkene funger som midlertidige eller permanente løsninger for å lagre og skille materialer som for eksempel sand, flis, metallskrot, kompost, stein, veisalt m.m. Fungerer også som beskyttelse mot lyd, erosjon, brann og trykk. I tillegg kan vi nevne spesialområder som kai/brygge, sikring mot ras og sikkerhetsmurer rundt kjemikalietanker.

Fordeler med betongblokker:

  • Lett å flytte, ta bort og utvide
  • Robust konstruksjon
  • Enkel fundamentering
  • Rask montasje
  • Utmerket brannmotstand og lydisolering
  • Helt vertikale og stabile vegger
  • Kostnadseffektive
  • Velutprøvd produkt med bra referanser
  • Produksjon med miljøfordeler
betongblokker
Betongblokker i Guvåg